Jak ḿowíc apolitycznie? Kŕotki kurs. Miłkowski, M. Rubikon, 2000.
Jak ḿowíc apolitycznie? Kŕotki kurs [link]Paper  bibtex   
@article{ Mikowski2000b,
  author = {Miłkowski, Marcin},
  file = {:D\:/Dokumenty/Literatura/Miłkowski/Rubikon/Miłkowski - 2000 - Jak ḿ{o}wí{c} apolitycznie Kŕ{o}tki kurs.html:html},
  journal = {Rubikon},
  keywords = {ekspert,publicystyka},
  title = {{Jak ḿ{o}wí{c} apolitycznie? Kŕ{o}tki kurs}},
  url = {http://marcinmilkowski.pl/pl/teksty-mainmenu-27/25-jak-mwi-apolitycznie-krtki-kurs},
  volume = {1-2 (8-9)},
  year = {2000}
}

Downloads: 0