Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů. Milena Vágnerová In
bibtex   
@inproceedings{milena_vagnerova_dopady_nodate,
	title = {Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů},
	author = {{Milena Vágnerová}},
	file = {Prezentace_Brejcha_301211-163413.pdf:C\:\\Users\\kamil\\AppData\\Roaming\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\bkfx4csw.default\\zotero\\storage\\TNA5D79H\\Prezentace_Brejcha_301211-163413.pdf:application/pdf;Prezentace_Vagnerova_301211-163438.pdf:C\:\\Users\\kamil\\AppData\\Roaming\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\bkfx4csw.default\\zotero\\storage\\HXM84JCE\\Prezentace_Vagnerova_301211-163438.pdf:application/pdf;Sbornik_Vagnerova_301211-163500.pdf:C\:\\Users\\kamil\\AppData\\Roaming\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\bkfx4csw.default\\zotero\\storage\\4EJDDPDW\\Sbornik_Vagnerova_301211-163500.pdf:application/pdf}
}

Downloads: 0