Hvordan forholder SIAN seg til tradisjonelle medier?. Mioskowski, B. duo.uio.no, 2021.
abstract   bibtex   
Tidligere forskning på ytre høyre organisasjoner I Norge har særlig omhandlet hvordan disse benytter sosiale medier for rekrutteringsarbeid og informasjonsspredning. Betyr dette at …
@book{mioskowski_hvordan_2021,
	title = {Hvordan forholder {SIAN} seg til tradisjonelle medier?},
	abstract = {Tidligere forskning på ytre høyre organisasjoner I Norge har særlig omhandlet hvordan disse benytter sosiale medier for rekrutteringsarbeid og informasjonsspredning. Betyr dette at …},
	number = {Query date: 2022-12-12 10:57:02},
	publisher = {duo.uio.no},
	author = {Mioskowski, B.},
	year = {2021},
}

Downloads: 0