Βραυρων. Die Tonstatuetten aus dem Heiligtum der Artemis. Mitsopulos- Leon, V. Bibliothek der Archäologischen Gesellschaft, Athènes, 2015.
Βραυρων. Die Tonstatuetten aus dem Heiligtum der Artemis [link]Paper  abstract   bibtex   
2 vol. 2009 et 2015 - Study of the ancient clay statuettes from the Temple of Artemis. Illustrated. German edition.
@book{mitsopulos-_leon_._2015,
	address = {Athènes},
	title = {Βραυρων. {Die} {Tonstatuetten} aus dem {Heiligtum} der {Artemis}},
	isbn = {978-618-5047-23-8},
	url = {http://www.andromedabooks.gr/product.asp?catid=37518},
	abstract = {2 vol. 2009 et 2015 - Study of the ancient clay statuettes from the Temple of Artemis. Illustrated. German edition.},
	publisher = {Bibliothek der Archäologischen Gesellschaft},
	author = {Mitsopulos- Leon, Veronika},
	year = {2015}
}
Downloads: 0