Dansk - vejen til integration. Modersmål-Selskabet C.A. Reitzel, 2000.
bibtex   
@book{modersmal-selskabet_dansk_2000-3,
	title = {Dansk - vejen til integration},
	isbn = {87-7876-215-4},
	publisher = {C.A. Reitzel},
	author = {{Modersmål-Selskabet}},
	year = {2000},
}

Downloads: 0