CHESS Chernobyl Simulation System. Morosov, A. A., Chepurnoy, N. D., Buka, N. N., Chabanjuk, V. S., Chernaja, J. A., Dutchak, V. A., Grinenko, A. I., Kivva, S. L., Kosolapov, V. L., Linnik, N. I., Lyaschenko, G. B., Pashko, S. V., Popiv, I. A., Shevelo, P. V., & Beletsky, Y. A. In Proceedings of Informatik für den Umweltschutz, pages 566-572, 1990.
bibtex   
@inproceedings{ dblp4616847,
 title = {CHESS Chernobyl Simulation System},
 author = {A. A. Morosov and N. D. Chepurnoy and N. N. Buka and V. S. Chabanjuk and J. A. Chernaja and V. A. Dutchak and A. I. Grinenko and S. L. Kivva and V. L. Kosolapov and N. I. Linnik and G. B. Lyaschenko and S. V. Pashko and I. A. Popiv and P. V. Shevelo and Yu. A. Beletsky},
 author_short = {Morosov, A. A. and Chepurnoy, N. D. and Buka, N. N. and Chabanjuk, V. S. and Chernaja, J. A. and Dutchak, V. A. and Grinenko, A. I. and Kivva, S. L. and Kosolapov, V. L. and Linnik, N. I. and Lyaschenko, G. B. and Pashko, S. V. and Popiv, I. A. and Shevelo, P. V. and Beletsky, Y. A.},
 bibtype = {inproceedings},
 type = {inproceedings},
 year = {1990},
 key = {dblp4616847},
 id = {dblp4616847},
 biburl = {http://www.dblp.org/rec/bibtex/conf/umwelt/MorosovCBCCDGKKLLPPSB90},
 url = {},
 conference = {Informatik für den Umweltschutz},
 pages = {566-572},
 text = {Informatik für den Umweltschutz 1990:566-572},
 booktitle = {Proceedings of Informatik für den Umweltschutz}
}
Downloads: 0