Kulturanalys 2020 En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen Rapport 2020:1. Myndigheten för Kulturanalys . Library Catalog: kulturanalys.se
Kulturanalys 2020 En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen Rapport 2020:1 [link]Paper  bibtex   
@report{myndigheten_for_kulturanalys_kulturanalys_2020,
	location = {Stockholm},
	title = {Kulturanalys 2020 En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen Rapport 2020:1},
	url = {https://kulturanalys.se/publikationer/},
	number = {2020:1},
	institution = {Myndigheten för Kulturanalys},
	author = {{Myndigheten för Kulturanalys}},
	urldate = {2020-03-17},
	date = {2020},
	langid = {swedish},
	note = {Library Catalog: kulturanalys.se},
	file = {Snapshot:/Users/faktisktmuratsdator/Zotero/storage/ZK4I3ZI7/publikationer.html:text/html}
}

Downloads: 0