Bibliografia geologica delle Alpi Apuane. Nardi, R. Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie, Serie A, 70:262-311, Pisa, 1963.
bibtex   
@article{Nardi1963Bibli,
	Address = {Pisa},
	Author = {Nardi, R.},
	Date-Added = {2020-01-09 19:28:53 +0100},
	Date-Modified = {2020-01-09 20:15:41 +0100},
	Journal = {Atti della Societ{\`a} Toscana di Scienze Naturali, Memorie, Serie A},
	Keywords = {Apuane, 9},
	Local-Id = {bdskidentifier://E8D06018-D101-457A-B1CC-084E56C74762},
	Pages = {262-311},
	Title = {Bibliografia geologica delle Alpi Apuane},
	Volume = {70},
	Year = {1963}}

Downloads: 0