Vyprávění o minulých letech: Nestorův letopis ruský : nejstarší staroruská kronika. Nestor Volume 28 of Pro Oriente : dědictví křesťanského Východu, Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2014.
abstract   bibtex   
Takzvaný Nestorův letopis je první historiografi cké dílo Kyjevské Rusi. Letopis zachycuje dějiny staroruského státu v 10., 11. a na počátku 12. století, obsahuje významné právní dokumenty, legendistické texty a příběhy. Popisuje rovněž fungování raně středověké ruské společnosti, její postupnou christianizaci, při níž se křesťanství střetávalo s přežívajícím pohanstvím, a také neustálé konfl ikty, které probíhaly jak mezi příslušníky vládnoucího rodu Rurikovců, tak s kočovníky přicházejícími z jihoruských stepí. Předkládané vydání letopisu má nahradit již zastaralý český překlad K. J. Erbena, který vznikl v 19. století, a opravit jeho nepřesnosti. Nový překlad je doplněn poznámkovým aparátem, komentáři a úvodní studií, která osvětluje vznik a obsah díla.
@book{nestor_vypraveni_2014,
	address = {Červený Kostelec},
	series = {Pro {Oriente} : dědictví křesťanského {Východu}},
	title = {Vyprávění o minulých letech: {Nestorův} letopis ruský : nejstarší staroruská kronika},
	volume = {28},
	isbn = {978-80-7465-119-9},
	shorttitle = {Povesť vremennych let},
	abstract = {Takzvaný Nestorův letopis je první historiografi cké dílo Kyjevské Rusi. Letopis zachycuje dějiny staroruského státu v 10., 11. a na počátku 12. století, obsahuje významné právní dokumenty, legendistické texty a příběhy.
Popisuje rovněž fungování raně středověké ruské společnosti, její postupnou christianizaci, při níž se křesťanství střetávalo s přežívajícím pohanstvím, a také neustálé konfl ikty, které probíhaly jak mezi příslušníky vládnoucího rodu Rurikovců, tak s kočovníky přicházejícími z jihoruských stepí. Předkládané vydání letopisu má nahradit již zastaralý český překlad K. J. Erbena, který vznikl v 19. století, a opravit jeho nepřesnosti.

Nový překlad je doplněn poznámkovým aparátem, komentáři a úvodní studií, která osvětluje vznik a obsah díla.},
	publisher = {Pavel Mervart},
	author = {{Nestor}},
	translator = {Téra, Michal},
	year = {2014}
}

Downloads: 0