Cîntece si jocuri populare din Moldova. Nicolescu, V. D. & Prichici, C. G. Editura Muzicalà a Uniunii Compozitorilor din R.P.R., Bucarest, 1963.
abstract   bibtex   
Recueil de transcriptions, avec informations, style Bràiloiu ..., classées. Beaucoup de "Cînd si-a pierdut ciobanul oile" et "Miorita". N.B. : Comprend "Frate peline" (dont une version sur "Top Radio Craiova Oltenia ...") \textgreater\textgreater Pas mal, à revoir.
@book{nicolescu_cintece_1963,
	address = {Bucarest},
	title = {Cîntece si jocuri populare din {Moldova}},
	abstract = {Recueil de transcriptions, avec informations, style Bràiloiu ..., classées.
	Beaucoup de "Cînd si-a pierdut ciobanul oile" et "Miorita".
	N.B. : Comprend "Frate peline" (dont une version sur "Top Radio Craiova Oltenia ...")

{\textgreater}{\textgreater} Pas mal, à revoir.},
	publisher = {Editura Muzicalà a Uniunii Compozitorilor din R.P.R.},
	author = {Nicolescu, Vasile D. and Prichici, Constantin Gh.},
	year = {1963}
}

Downloads: 0