Trädslagets betydelse för markens syra-basstatus: resultat från Ståndortskarteringen. Nilsson, T., Johansson, M., & Nilsson, Å. Technical Report 2007:2, Skogsstyrelsen, 2007.
Trädslagets betydelse för markens syra-basstatus: resultat från Ståndortskarteringen [pdf]Paper  bibtex   

Downloads: 0