Skogsdata 2005: aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen. Tema: Skogstillståndet ur ett produktionsperspektiv. Nilsson, P., Kempe, G., & Toet, H. Technical Report Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, SLU, 2005.
Skogsdata 2005: aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen. Tema: Skogstillståndet ur ett produktionsperspektiv [link]Paper  abstract   bibtex   
SKOGSDATA utges årligen och redovisar mest aktuella uppgifterna från Riksskogstaxeringen i form av medeltal för flera år och årsvisa värden. SKOGSDATA innehåller även en fördjupad analys av ett tema. Temat för år 2005 är Skogstillståndet ur ett produktionsperspektiv.
@techreport{RN664,
   author = {Nilsson, Per and Kempe, Göran and Toet, Hans},
   title = {Skogsdata 2005: aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen. Tema: Skogstillståndet ur ett produktionsperspektiv},
   institution = {Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, SLU},
   type = {Technical Report},
   abstract = {SKOGSDATA utges årligen och redovisar mest aktuella uppgifterna från Riksskogstaxeringen i form av medeltal för flera år och årsvisa värden. SKOGSDATA innehåller även en fördjupad analys av ett tema. Temat för år 2005 är Skogstillståndet ur ett produktionsperspektiv.},
   url = {http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-8},
   year = {2005},
   type = {Report}
}

Downloads: 0