Markförhållanden i svensk skogsmark: data från Markinventeringen 1993-2002. Nilsson, T., Stendahl, J., & Löfgren, O. Technical Report 19, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet, 2015.
Markförhållanden i svensk skogsmark: data från Markinventeringen 1993-2002 [link]Paper  abstract   bibtex   
I denna rapport redovisas markkemiska data från den s.k. Ståndortskarteringens omdrev under åren 1993-2002. Då inventeringen 2003 bytte namn till Markinventeringen, används i rapporten fortsättningsvis detta senare namn. Markinventeringen utförs på Riksskogstaxeringens permanenta provytor och är integrerad med denna när det gäller fältverksamheten. Markinventeringen finansieras av Naturvårds-verkets nationella miljöövervakningsprogram och SLU. Riksskogstaxeringen och Markinventeringen utgör tillsammans en objektiv, spatialt riktad, nationell inventering av skog, mark och vegetation, som en viktig del av den nationella miljö-övervakningen av landekosystemen. Under omdrevet 1993-2002 ingick vegetationsbeskriv-ning samt lav- och alginventering i Markinventeringen. Data från dessa inventeringar redovisas dock inte i denna rapport, som huvudsakligen redovisar markförhållandena och speciellt då markkemin i svensk skogsmark.
@techreport{RN671,
   author = {Nilsson, Torbjörn and Stendahl, Johan and Löfgren, Ola},
   title = {Markförhållanden i svensk skogsmark: data från Markinventeringen 1993-2002},
   institution = {Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet},
   number = {19},
   abstract = {I denna rapport redovisas markkemiska data från den s.k. Ståndortskarteringens omdrev under åren 1993-2002. Då inventeringen 2003 bytte namn till Markinventeringen, används i rapporten fortsättningsvis detta senare namn. Markinventeringen utförs på Riksskogstaxeringens permanenta provytor och är integrerad med denna när det gäller fältverksamheten. Markinventeringen finansieras av Naturvårds-verkets nationella miljöövervakningsprogram och SLU. Riksskogstaxeringen och Markinventeringen utgör tillsammans en objektiv, spatialt riktad, nationell inventering av skog, mark och vegetation, som en viktig del av den nationella miljö-övervakningen av landekosystemen. Under omdrevet 1993-2002 ingick vegetationsbeskriv-ning samt lav- och alginventering i Markinventeringen. Data från dessa inventeringar redovisas dock inte i denna rapport, som huvudsakligen redovisar markförhållandena och speciellt då markkemin i svensk skogsmark.},
   url = {http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2793},
   year = {2015},
   type = {Report}
}

Downloads: 0