Danske adverbier mellem leksikon og syntaks. Nimb, S. In Widell, P. & Kunøe, M., editors, 10. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, pages 278–288. Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Århus, 2005.
Danske adverbier mellem leksikon og syntaks [pdf]Paper  bibtex   

Downloads: 0