Ἔντυπα Προσκυνητάρια Ἁγίου Ὄρους – 18ος αἰῶνας. Κρίτων Χρυσoχοΐδης Θεσσαλονίκη, 2014.
bibtex   
@book{_o__2014,
	address = {Θεσσαλονίκη},
	title = {Ἔντυπα Προσκυνητάρια Ἁγίου Ὄρους – 18ος αἰῶνας},
	language = {Gr},
	author = {{Κρίτων Χρυσoχοΐδης}},
	year = {2014},
	keywords = {Атон, Зограф}
}

Downloads: 0