Cok Bak\işl\i İşitsel-Görsel Dans Verilerinin Analizi ve Sentezi. Ofli, F., Demir, Y., Canton-Ferrer, C., Tilmanne, J., Balci, K., Bozkurt, E., Kizoglu, I., Yemez, Y., Erzin, E., Tekalp, A. M., Akarun, L., & Erdem, A. T. In SIU: Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamalar\i Kurultay\i, pages 761–764, Didim, 2008.
bibtex   
@inproceedings{Ofli2008,
address = {Didim},
author = {Ofli, F. and Demir, Y. and Canton-Ferrer, C. and Tilmanne, J. and Balci, K. and Bozkurt, E. and Kizoglu, I. and Yemez, Y. and Erzin, E. and Tekalp, A. M. and Akarun, L. and Erdem, A. T.},
booktitle = {SIU: Sinyal \.{I}\c{s}leme ve \.{I}leti\c{s}im Uygulamalar{\i} Kurultay{\i}},
pages = {761--764},
title = {{Cok Bak{\i}\c{s}l{\i} \.{I}\c{s}itsel-G\"{o}rsel Dans Verilerinin Analizi ve Sentezi}},
year = {2008}
}

Downloads: 0