Platons Symposion : Et hermeneutisk essay. Olsen, A. E. Museum Tusculanum Forlag, København, 2003.
bibtex   
@book{ eggert_olsen_platons_2003,
  address = {København},
  title = {Platons Symposion : Et hermeneutisk essay},
  isbn = {8772896965},
  language = {Dansk},
  publisher = {Museum Tusculanum Forlag},
  author = {Eggert Olsen, Anne-Marie},
  year = {2003},
  keywords = {Grækenland, Platon, Symposion, analyser, antikken, filosofi, menneskesyn, oldtiden}
}

Downloads: 0