Effekter av skogsbränsleuttag på markförsurning, näringsbalanser och tillväxt : uppskalning baserat på experimentella data och modellberäkningar som grund för kartläggning av behov av askåterföring. Olsson, B. H. S. A. C. & Zetterberg, T. B. S. Technical Report IVL Rapport B1798, 2008.
Effekter av skogsbränsleuttag på markförsurning, näringsbalanser och tillväxt : uppskalning baserat på experimentella data och modellberäkningar som grund för kartläggning av behov av askåterföring [pdf]Paper  bibtex   

Downloads: 0