Klášter Želiv. Cestopisná črta. Petrů, V. Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatlství V.Kotrba, Prague, 1898.
bibtex   
@book{petru_klaster_1898,
	address = {Prague},
	title = {Klášter Želiv. {Cestopisná} črta},
	language = {Czech},
	publisher = {Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatlství V.Kotrba},
	author = {Petrů, Vácslav},
	year = {1898},
	keywords = {želiv},
}

Downloads: 0