Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. - tradice a perspektivy z pohledu roku 2001. Petružela, L. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 44(1):1, 2002.
bibtex   
@article{petruzela_vyzkumny_2002,
	title = {Výzkumný ústav vodohospodářský {T}.{G}.{M}. - tradice a perspektivy z pohledu roku 2001},
	volume = {44},
	issn = {1211-0599},
	number = {1},
	journal = {Vodohospodářské technicko-ekonomické informace},
	author = {Petružela, Lubomír},
	year = {2002},
	pages = {1}
}

Downloads: 0