Vývoj kvality vody v jezeře Chabařovice během napouštění a po napuštění. Přikryl, I. In Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů: sborník příspěvků konference, pages 232, Hotel Cascade (Most), April, 2013. ENKI, o.p.s., Třeboň.
Vývoj kvality vody v jezeře Chabařovice během napouštění a po napuštění [link]Paper  bibtex   
@inproceedings{lhotsky_vyvoj_2013-2,
	address = {Hotel Cascade (Most)},
	title = {Vývoj kvality vody v jezeře {Chabařovice} během napouštění a po napuštění},
	isbn = {978-80-260-4172-6},
	shorttitle = {Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů},
	url = {http://www.enki.cz/cs/cinnost/konference-a-seminare/item/51-most2013},
	language = {Czech},
	booktitle = {Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů: sborník příspěvků konference},
	publisher = {ENKI, o.p.s., Třeboň},
	author = {Přikryl, Ivo},
	editor = {Lhotský, Richard},
	month = apr,
	year = {2013},
	pages = {232},
	file = {Přikryl_-_Chabařovice.pdf:C\:\\Users\\kamil\\AppData\\Roaming\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\bkfx4csw.default\\zotero\\storage\\CREGVPRB\\Přikryl_-_Chabařovice.pdf:application/pdf}
}

Downloads: 0