Fundacja Opactwa Premonstratensów w Brzesku-Hebdowie. Podgórska, A. In Kubica, A. & Jończyk, Ł., editors, Meandry Historii: Starożytność – średniowiecze – nowożytność. Referaty wygłoSzone na XX ogólnopolskim zjeździe Historyków Studentów w Katowicach, pages 173–189. Avalon, Kraków-Katowice, 2013.
Fundacja Opactwa Premonstratensów w Brzesku-Hebdowie [pdf]Paper  bibtex   

Downloads: 0