Leerlijn informaticavaardigheden. Poss, R., van Wijk , R., & the Computer Science teaching staff of the University of Amsterdam University of Amsterdam, August, 2015.
Leerlijn informaticavaardigheden [link]Paper  bibtex   
@manual{poss14liv,
	Author = {{Raphael~`kena'} Poss and Robert {van Wijk} and the Computer Science teaching staff of the University of Amsterdam},


	Month = {August},
	Organization = {University of Amsterdam},
	Title = {Leerlijn informaticavaardigheden},
	Url = {http://liv.science.uva.nl/},
	Year = {2015},
	}

Downloads: 0