Význam rámcové směrnice vodní politiky pro hydromorfologii vodních útvarů. Punčochář, P. & Ansorge, L. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference, pages 36--41, Pardubice, 2004. Česká společnost krajinných inženýrů.
bibtex   
@inproceedings{puncochar_vyznam_2004,
	address = {Pardubice},
	title = {Význam rámcové směrnice vodní politiky pro hydromorfologii vodních útvarů},
	isbn = {80-9032258-2-3},
	booktitle = {Sborník příspěvků z mezinárodní konference},
	publisher = {Česká společnost krajinných inženýrů},
	author = {Punčochář, Pavel and Ansorge, Libor},
	year = {2004},
	pages = {36--41}
}

Downloads: 0