An analysis on recombination in multi-objective evolutionary optimization. Qian, C., Yu, Y., & Zhou, Z. Artificial Intelligence, 204:99--119, November, 2013.
bibtex   
@article{Qian13,
  author = {Chao Qian and Yang Yu and Zhi-Hua Zhou},
  title = {{An analysis on recombination in multi-objective evolutionary optimization}},
  journal = {Artificial Intelligence},
  volume = {204},
  pages = {99--119},
  month = {November},
  year = {2013},
}

Downloads: 0