CDKN2A Deletion Leading to Hematogenous Metastasis of Human Gastric Carcinoma. Qiao, J., Tian, Y., Cheng, X., Liu, Z., Zhou, J., Gu, L., Zhang, B., Zhang, L., Ji, J., Xing, R., & Deng, D. 2021.
bibtex   
@article{5379,
  author = {Juanli Qiao and Yuan Tian and Xiaoxing Cheng and Zhaojun Liu and Jing Zhou and Lin Gu and Baozhen Zhang and Lianhai Zhang and Jiafu Ji and Rui Xing and Dajun Deng},
  title = {CDKN2A Deletion Leading to Hematogenous Metastasis of Human Gastric Carcinoma},
  year = {2021}
}

Downloads: 0