Barns begreppsutveckling och språkliga produktion i skolan. Qvarsell, B. In Grammatikmodeller och alternativa begreppssystem i modersmålet, of Publications de l'Association Finlandaise de Linguistique Appliquée, pages 135–148. AFinLA, Turku, 1979.
bibtex   
@incollection{hakulinen_barns_1979,
	address = {Turku},
	series = {Publications de l'{Association} {Finlandaise} de {Linguistique} {Appliquée}},
	title = {Barns begreppsutveckling och språkliga produktion i skolan},
	isbn = {951-9388-13-3},
	number = {26},
	booktitle = {Grammatikmodeller och alternativa begreppssystem i modersmålet},
	publisher = {AFinLA},
	author = {Qvarsell, Birgitta},
	editor = {Hakulinen, Auli},
	year = {1979},
	pages = {135--148},
}

Downloads: 0