Zalozenie klasztoru premonstrantek w Rybniku. Przeglad problematyki badawczej. Rajman, J. In Sacrum i profanum: klasztory i miasta w rzeczywistoci Górnego Iska w sredniowieczu, pages 89–95. 2003.
bibtex   
@incollection{rajman_zalozenie_2003,
	title = {Zalozenie klasztoru premonstrantek w {Rybniku}. {Przeglad} problematyki badawczej},
	language = {Polish},
	booktitle = {Sacrum i profanum: klasztory i miasta w rzeczywistoci {Górnego} {Iska} w sredniowieczu},
	author = {Rajman, Jerzy},
	year = {2003},
	pages = {89--95},
}

Downloads: 0