Zalozenie klasztoru premonstrantek w Rybniku. Przeglad problematyki badawczej. Rajman, J. In Sacrum i profanum : klasztory i miasta w rzeczywistości Górnego Śląska w średniowieczu, pages 89–95. Muzeum, Rybnik, 2003.
bibtex   
@incollection{rajman_zalozenie_2003,
	address = {Rybnik},
	title = {Zalozenie klasztoru premonstrantek w {Rybniku}. {Przeglad} problematyki badawczej},
	language = {Polish},
	booktitle = {Sacrum i profanum : klasztory i miasta w rzeczywistości {Górnego} Śląska w średniowieczu},
	publisher = {Muzeum},
	author = {Rajman, Jerzy},
	editor = {Bimler-Mackiewicz, Elżbieta},
	year = {2003},
	keywords = {rybnik},
	pages = {89--95},
}

Downloads: 0