Broker ubezpieczeń i broker informacji : ujęcie kompetencyjne. Rak, D. Ubezpieczenia Społeczne, 2019.
Broker ubezpieczeń i broker informacji : ujęcie kompetencyjne [link]Website  abstract   bibtex   
The main purpose of the article is to answer the question whether information brokers' competences may also occur in other types of brokerage services - mainly in insurance brokering, and therefore, whether an insurance broker can be an info-broker. In addition, the text attempted to distinguish the shared competences of these two types of brokerage activities, with emphasizing information competences, as well as the possibility of extending the area of competence characteristic to various insurance services. The starting point for solving the above problem was a thorough analysis of the terms determining these specialisms. They determine the perception and understanding of brokerage within diff erent industries and, moreover, justify the need to develop and acquire new employee competences. The area of competence, skill (so-called literacy) is subject to attempts to define and systematise, interalia, within the official documents produced by different institutions. In this analysis, the national standards of competence and professional qualifications developed by the Ministry of Labour and Social Policy constituted one of the main sources. The issue of competence related to brokerage activities also contains numerous references to supranational regulation. The article also takes into account processes in the area of competence (such as transferability)., Głównym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o to, czy kompetencje brokerów informacji mogą występować również w innych typach usług brokerskich - przede wszystkim w brokeringu ubezpieczeń, a zatem - czy broker ubezpieczeń może być infobrokerem. Ponadto podjęto w tekście próbę wyodrębnienia kompetencji wspólnych dla omawianych dwóch typów działalności brokerskiej, przy czym położono nacisk głównie na kompetencje informacyjne, a także zwrócono uwagę na możliwość rozszerzenia zakresu kompetencji charakterystycznych dla specjalistów z obszaru ubezpieczeń. Punktem wyjścia do rozwiązania powyższego problemu była dokładna analiza terminów określających powyższe specjalności. To one warunkują postrzeganie i rozumienie zawodów brokerskich w obrębie różnych branż i - co więcej - uzasadniają potrzebę rozwijania oraz nabywania nowych kompetencji pracowniczych. Obszar kompetencyjny, umiejętnościowy (tzw. literacy), podlega próbom definiowania i systematyzowania m.in. w obrębie oficjalnych dokumentów opracowywanych przez różne instytucje. W powyższej analizie jednymi z głównych źródeł były krajowe standardy kompetencji i kwalifikacji zawodowych opracowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Problem kompetencji związany z działalnością brokerską zawiera także liczne odniesienia do regulacji w wymiarze ponadnarodowym. W artykule uwzględniono również procesy zachodzące w obszarze kompetencji (jak np. transferowalność).
@article{
 title = {Broker ubezpieczeń i broker informacji : ujęcie kompetencyjne},
 type = {article},
 year = {2019},
 identifiers = {[object Object]},
 keywords = {infobrokering, competences, metacompetences, insur},
 pages = {3-22},
 websites = {https://www.zus.pl/documents/10182/3413922/735_20+Ubezpieczenia+społeczne+nr+4_2019_całość_do+internetu.pdf/99fba8dd-9ce5-caba-ce4b-219c5c8972fd},
 id = {a188e20f-745e-362c-9712-b843504fcfd1},
 created = {2021-06-18T09:36:02.011Z},
 file_attached = {false},
 profile_id = {2b8f5f84-53ce-3ad4-9317-6ab281043279},
 group_id = {a3898806-85f3-3387-82de-26940f7538ed},
 last_modified = {2021-06-18T09:36:02.011Z},
 read = {false},
 starred = {false},
 authored = {false},
 confirmed = {true},
 hidden = {false},
 source_type = {JOUR},
 language = {pol},
 notes = {Bibliogr. s. 19-21},
 private_publication = {false},
 abstract = {The main purpose of the article is to answer the question whether information brokers' competences may also occur in other types of brokerage services - mainly in insurance brokering, and therefore, whether an insurance broker can be an info-broker. In addition, the text attempted to distinguish the shared competences of these two types of brokerage activities, with emphasizing information competences, as well as the possibility of extending the area of competence characteristic to various insurance services. The starting point for solving the above problem was a thorough analysis of the terms determining these specialisms. They determine the perception and understanding of brokerage within diff erent industries and, moreover, justify the need to develop and acquire new employee competences. The area of competence, skill (so-called literacy) is subject to attempts to define and systematise, interalia, within the official documents produced by different institutions. In this analysis, the national standards of competence and professional qualifications developed by the Ministry of Labour and Social Policy constituted one of the main sources. The issue of competence related to brokerage activities also contains numerous references to supranational regulation. The article also takes into account processes in the area of competence (such as transferability)., Głównym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o to, czy kompetencje brokerów informacji mogą występować również w innych typach usług brokerskich - przede wszystkim w brokeringu ubezpieczeń, a zatem - czy broker ubezpieczeń może być infobrokerem. Ponadto podjęto w tekście próbę wyodrębnienia kompetencji wspólnych dla omawianych dwóch typów działalności brokerskiej, przy czym położono nacisk głównie na kompetencje informacyjne, a także zwrócono uwagę na możliwość rozszerzenia zakresu kompetencji charakterystycznych dla specjalistów z obszaru ubezpieczeń. Punktem wyjścia do rozwiązania powyższego problemu była dokładna analiza terminów określających powyższe specjalności. To one warunkują postrzeganie i rozumienie zawodów brokerskich w obrębie różnych branż i - co więcej - uzasadniają potrzebę rozwijania oraz nabywania nowych kompetencji pracowniczych. Obszar kompetencyjny, umiejętnościowy (tzw. literacy), podlega próbom definiowania i systematyzowania m.in. w obrębie oficjalnych dokumentów opracowywanych przez różne instytucje. W powyższej analizie jednymi z głównych źródeł były krajowe standardy kompetencji i kwalifikacji zawodowych opracowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Problem kompetencji związany z działalnością brokerską zawiera także liczne odniesienia do regulacji w wymiarze ponadnarodowym. W artykule uwzględniono również procesy zachodzące w obszarze kompetencji (jak np. transferowalność).},
 bibtype = {article},
 author = {Rak, Dorota},
 journal = {Ubezpieczenia Społeczne},
 number = {4 (143)}
}

Downloads: 0