Válka Čechů s Němci. Rádl, E. Volume Svazek 5 of Knihovny české mysli, Čin, 1928.
bibtex   
@book{radl_valka_1928,
	series = {Knihovny české mysli},
	title = {Válka Čechů s {Němci}},
	volume = {Svazek 5},
	language = {cs},
	publisher = {Čin},
	author = {Rádl, Emanuel},
	year = {1928}
}

Downloads: 0