La documentació aplicada a la traducció especialitzada i a la traducció literària. Recoder i Sellarès, M. J. Tradumática, 2003.
La documentació aplicada a la traducció especialitzada i a la traducció literària [link]Paper  abstract   bibtex   
:La documentació és una disciplina científica que s’encarrega de la gestió d’ingents quantitats d’informació amb l’objectiu de difondre-la al nombre més elevat possible de persones. Però a més a més actua com a ciència auxiliar de qualsevol disciplina científica que tingui com a base de treball l’ús d’informació de tota mena. Això és el que passa amb la Traducció i la Interpretació, ja que la feina dels traductors consisteix a traspassar els coneixements que han estat creats a qualsevol país i en qualsevol idioma, i que són distribuïts en tot tipus de formats.
@article{RecoderiSellares2003,
 abstract = {:La documentaci{\'{o}} {\'{e}}s una disciplina cient{\'{\i}}fica que s’encarrega de la gesti{\'{o}} d’ingents quantitats d’informaci{\'{o}} amb l’objectiu de difondre-la al nombre m{\'{e}}s elevat possible de persones. Per{\`{o}} a m{\'{e}}s a m{\'{e}}s actua com a ci{\`{e}}ncia auxiliar de qualsevol disciplina cient{\'{\i}}fica que tingui com a base de treball l’{\'{u}}s d’informaci{\'{o}} de tota mena. Aix{\`{o}} {\'{e}}s el que passa amb la Traducci{\'{o}} i la Interpretaci{\'{o}}, ja que la feina dels traductors consisteix a traspassar els coneixements que han estat creats a qualsevol pa{\'{\i}}s i en qualsevol idioma, i que s{\'{o}}n distribu{\"{\i}}ts en tot tipus de formats.},
 added-at = {2015-12-01T11:35:13.000+0100},
 annote = {Language: cat},
 author = {{Recoder i Sellar{\`{e}}s}, Maria Jos{\'{e}}},
 biburl = {http://www.bibsonomy.org/bibtex/28df136dfb3e4ac1055b97c35c97c460b/sofiagruiz92},
 interhash = {c4c98f27b1d0f9f1e470b67e43ad55c0},
 intrahash = {8df136dfb3e4ac1055b97c35c97c460b},
 journal = {Tradum{\'{a}}tica},
 keywords = {a la Documentaci{\'{o}}n literaria especializada,Traducci{\'{o}}n traducci{\'{o}}n,Traducci{\'{o}}n aplicada},
 number = 2,
 timestamp = {2015-12-01T11:35:13.000+0100},
 title = {{La documentaci{\'{o}} aplicada a la traducci{\'{o}} especialitzada i a la traducci{\'{o}} liter{\`{a}}ria}},
 url = {http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/mapa/mapa.htm},
 year = 2003
}

Downloads: 0