SOU 2003:121. Riksdagsförvaltningen . Last Modified: 2014-12-12 15:00:54 Library Catalog: riksdagen.se
SOU 2003:121 [link]Paper  abstract   bibtex   
Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
@report{riksdagsforvaltningen_sou_2003,
	title = {{SOU} 2003:121},
	url = {https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/sou-2003-121-d1_GRB3121d1},
	shorttitle = {sou 2003 121 d1 Statens offentliga utredningar 2003},
	abstract = {Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.},
	institution = {Riksdagsförvaltningen},
	type = {{SOU}},
	author = {Riksdagsförvaltningen},
	urldate = {2020-03-09},
	date = {2003-10-31},
	langid = {swedish},
	note = {Last Modified: 2014-12-12 15:00:54
Library Catalog: riksdagen.se},
	file = {Snapshot:/Users/faktisktmuratsdator/Zotero/storage/FJ79HHRH/sou-2003-121-d1_GRB3121d1.html:text/html}
}

Downloads: 0