Avaluació del maneig de la pneumònia adquirida a la comunitat (PNAC) al Consorci Sanitari de Terrassa (CST). RM, B., E, F., M, A., E, E., & E, G. R. 2017.
bibtex   
@misc{borrallo_rm_avaluacio_2017,
	address = {Barcelona. ESP},
	type = {Póster},
	title = {Avaluació del maneig de la pneumònia adquirida a la comunitat ({PNAC}) al {Consorci} {Sanitari} de {Terrassa} ({CST})},
	author = {Borrallo RM and Falcó E and Andrés M and Espejo E and Garcia Restoy E},
	year = {2017},
	keywords = {Medicina Interna, Póster},
}

Downloads: 0