Creation of Specific SensorML Process Models. Robin, A.; Botts; and E, M. 2006.
Creation of Specific SensorML Process Models [pdf]Paper  bibtex   
@unpublished{ Robin2006,
  author = {Robin, Alexandre and Botts, M E},
  booktitle = {White Paper Earth System Science Center NSSTC University of Alabama in Huntsville UAH},
  keywords = {OGC_standards,sensor,sensor_web},
  mendeley-tags = {OGC_standards,sensor,sensor_web},
  title = {{Creation of Specific SensorML Process Models}},
  url = {http://vast.uah.edu/svn/documents/CreatingSensorMLProcess/Creating_SensorML_Process_Models_preV1.0.pdf},
  volume = {2006},
  year = {2006}
}
Downloads: 0