Creation of Specific SensorML Process Models. Robin, A. and Botts, M E 2006.
Creation of Specific SensorML Process Models [pdf]Paper  bibtex   
@unpublished{Robin2006,
author = {Robin, Alexandre and Botts, M E},
booktitle = {White Paper Earth System Science Center NSSTC University of Alabama in Huntsville UAH},
keywords = {OGC\_standards,sensor,sensor\_web},
mendeley-tags = {OGC\_standards,sensor,sensor\_web},
title = {{Creation of Specific SensorML Process Models}},
url = {http://vast.uah.edu/svn/documents/CreatingSensorMLProcess/Creating\_SensorML\_Process\_Models\_preV1.0.pdf},
volume = {2006},
year = {2006}
}
Downloads: 0