Cartografia detallada de la distribució d'espècies d'interès per al projecte Life+Reneix : fase I. Memòria. Rosique, C., Ferré Codina, A., & Carreras Raurell, J. Technical Report Consell Insular de Menorca: Universitat de Barcelona, Grup de recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació, Menorca, October, 2010.
Cartografia detallada de la distribució d'espècies d'interès per al projecte Life+Reneix : fase I. Memòria [pdf]Paper  bibtex   

Downloads: 0