ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΣΤΟ ΜΠΕΛΕΒΙ. Ruggendorfer, P. In ΕΦΕΣΟΣ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, pages 396–407. Athen, 2010.
bibtex   
@incollection{ruggendorfer__2010,
	address = {Athen},
	title = {{ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ} ΣΤΟ ΜΠΕΛΕΒΙ},
	language = {Griechisch},
	booktitle = {{ΕΦΕΣΟΣ}. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ},
	author = {Ruggendorfer, Peter},
	year = {2010},
	keywords = {Belevi, Buchkapitel, Mausoleum},
	pages = {396--407},
}

Downloads: 0