Retòrica i recepció de la literatura romàntica: sobre les traduccions d’un text d’E.T.A. Hoffmann. Salvador Liern, V. & Guzman Pitarch, J. R. Quaderns de Filologia. Estudis lingüístics, IV:239–55, 1998.
bibtex   
@article{salvador_liern_retorica_1998,
	title = {Retòrica i recepció de la literatura romàntica: sobre les traduccions d’un text d’{E}.{T}.{A}. {Hoffmann}},
	volume = {IV},
	journal = {Quaderns de Filologia. Estudis lingüístics},
	author = {Salvador Liern, Vicent and Guzman Pitarch, Josep R.},
	year = {1998},
	pages = {239--55}
}

Downloads: 0