Konuşma ile Sürülen Kafa Jesti Analizi ve Sentezi. Sargin, M E, Erzin, E, Yemez, Y, Tekalp, A M, & Erdem, A T. In SIU: Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamalar\i Kurultay\i, pages 237–240, Antalya, 2006.
bibtex   
@inproceedings{Sargin2006b,
address = {Antalya},
author = {Sargin, M E and Erzin, E and Yemez, Y and Tekalp, A M and Erdem, A Tanju},
booktitle = {SIU: Sinyal \.{I}\c{s}leme ve \.{I}leti\c{s}im Uygulamalar{\i} Kurultay{\i}},
pages = {237--240},
title = {{Konu\c{s}ma ile S\"{u}r\"{u}len Kafa Jesti Analizi ve Sentezi}},
year = {2006}
}

Downloads: 0