Birden Fazla Heterojen Robot Takimlarindan olusan Bilissel Fabrikalar icin Planlama. Saribatur, Z., Erdem, E., & Patoglu, V. In Turkiye Otonom Robotlar Konferansi (TORK 2014), 2014.
bibtex   
@InProceedings{Saribatur2014nc,
	booktitle = {Turkiye Otonom Robotlar Konferansi (TORK 2014)},
	author = {Zeynep Saribatur and Esra Erdem and Volkan Patoglu},
	title = {Birden Fazla Heterojen Robot Takimlarindan olusan Bilissel Fabrikalar icin Planlama},
	year = {2014},
}

Downloads: 0