Potenzialanalyse eines elektrifizierten Taxibetriebs anhand eines agentenbasierten Simulationsmodells. Schelo, T. Ph.D. Thesis, 2014.
bibtex   
@phdthesis{
 title = {Potenzialanalyse eines elektrifizierten Taxibetriebs anhand eines agentenbasierten Simulationsmodells},
 type = {phdthesis},
 year = {2014},
 institution = {Technische Universität München},
 department = {Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik},
 id = {84b384a7-1d82-3f93-85b2-6e7b3918aeb8},
 created = {2020-01-15T12:34:13.770Z},
 file_attached = {false},
 profile_id = {b8bb86b0-2c01-3ebb-b066-8c77b393d3cc},
 group_id = {8fe4ad94-b417-3a1e-85a0-b9d7ccc60bbd},
 last_modified = {2020-01-15T12:34:20.109Z},
 read = {false},
 starred = {false},
 authored = {false},
 confirmed = {true},
 hidden = {false},
 citation_key = {Schelo2014a},
 user_context = {Masterarbeit},
 folder_uuids = {a764c177-2cd5-4bef-8088-d1a42afcd7c2},
 private_publication = {false},
 bibtype = {phdthesis},
 author = {Schelo, Tom}
}

Downloads: 0