The Challenges of Academic Language in School Subjects. Schleppegrell, M. In Lindberg, I. & Sandwall, K., editors, Spr°aket och kunskapen: att lära p°a sitt andraspr°ak i skola och högskola, pages 47–69. Göteborgs universitet institutet för svenska som andraspr°ak, Göteborg, 2006.
bibtex   
@incollection{schleppegrell_challenges_2006,
	address = {Göteborg},
	title = {The {Challenges} of {Academic} {Language} in {School} {Subjects}},
	booktitle = {Spr°aket och kunskapen: att lära p°a sitt andraspr°ak i skola och högskola},
	publisher = {Göteborgs universitet institutet för svenska som andraspr°ak},
	author = {Schleppegrell, M.},
	editor = {Lindberg, I. and Sandwall, K.},
	year = {2006},
	pages = {47--69},
}
Downloads: 0