Discussienota Voedsel en Klimaatadaptatie Ten behoeve van de bijeenkomst van de Denktank Klimaat Adaptatie Vlaanderen. Secretariaat DKA Vlaanderen Technical Report UAntwerpen, 2017. 00000
bibtex   
@techreport{secretariaatdkavlaanderen_discussienota_2017,
	address = {UAntwerpen},
	type = {Discussienota},
	title = {Discussienota {Voedsel} en {Klimaatadaptatie} {Ten} behoeve van de bijeenkomst van de {Denktank} {Klimaat} {Adaptatie} {Vlaanderen}},
	author = {{Secretariaat DKA Vlaanderen}},
	year = {2017},
	note = {00000},
	file = {2017 - secretariaat dka vlaanderen - discussienota voedsel en klimaatadaptatie ten behoeve van de bijeenkomst van de.pdf:/Users/florian/Zotero/storage/M2KNAHEL/2017 - secretariaat dka vlaanderen - discussienota voedsel en klimaatadaptatie ten behoeve van de bijeenkomst van de.pdf:application/pdf}
}

Downloads: 0