Riksskogstaxeringens terrängklassificering åren 1970-1972. Segebaden, G. v. Technical Report Skogshögskolan, Inst. F. skogstaxering, 1975.
bibtex   
@techreport{RN901,
   author = {Segebaden, G. von},
   title = {Riksskogstaxeringens terrängklassificering åren 1970-1972},
   institution = {Skogshögskolan, Inst. F. skogstaxering},
   year = {1975},
   type = {Report}
}

Downloads: 0