Fine structure of the tubes of Maldanidae (Annelida). Shcherbakova, T. D, Tzetlin, A. B, Mardashova, M. V, & Sokolova, O. S Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 97(5):1177–1187, Cambridge University Press, 2017.
bibtex   
@article{shcherbakova2017fine,
  title={Fine structure of the tubes of Maldanidae (Annelida)},
  author={Shcherbakova, Tatiana D and Tzetlin, Alexander B and Mardashova, Maria V and Sokolova, Olga S},
  journal={Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom},
  volume={97},
  number={5},
  pages={1177--1187},
  year={2017},
  publisher={Cambridge University Press}
}

Downloads: 0