3D plasmonic chiral colloids. Shen, X., Zhan, P., Kuzyk, A., Liu, Q., Asenjo-Garcia, A., Zhang, H., García de Abajo, F. J., Govorov, A., Ding, B., & Liu, N. Nanoscale, 6(4):2077, 2014.
3D plasmonic chiral colloids [link]Paper  doi  bibtex   
@article{shen_3d_2014,
	title = {3D plasmonic chiral colloids},
	volume = {6},
	issn = {2040-3364, 2040-3372},
	url = {http://xlink.rsc.org/?DOI=c3nr06006c},
	doi = {10.1039/c3nr06006c},
	language = {en},
	number = {4},
	urldate = {2014-05-28},
	journal = {Nanoscale},
	author = {Shen, Xibo and Zhan, Pengfei and Kuzyk, Anton and Liu, Qing and Asenjo-Garcia, Ana and Zhang, Hui and García de Abajo, F. Javier and Govorov, Alexander and Ding, Baoquan and Liu, Na},
	year = {2014},
	pages = {2077}
}

Downloads: 0