Otoyol Trafik Akım Koşullarını Sınıflamada K-Ortalamalar Kümeleme Yöntemi. Silgu, M. A. & Çelikoğlu, H. B. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(6):232–239, Pamukkale University, 2014.
bibtex   
@article{silgu2014otoyol,
  title={Otoyol Trafik Ak{\i}m Ko{\c{s}}ullar{\i}n{\i} S{\i}n{\i}flamada K-Ortalamalar K{\"u}meleme Y{\"o}ntemi},
  author={Silgu, Mehmet Ali and {\c{C}}eliko{\u{g}}lu, Hilmi Berk},
  journal={Pamukkale {\"U}niversitesi M{\"u}hendislik Bilimleri Dergisi},
  volume={20},
  number={6},
  pages={232--239},
  year={2014},
  publisher={Pamukkale University}
}

Downloads: 0