Probabilistic class hierarchies for multiclass classification. Silva-Palacios, D., Ferri, C., & Ramírez-Quintana, M. J. J. Comput. Sci., 26:254–263, 2018.
Probabilistic class hierarchies for multiclass classification [link]Paper  doi  bibtex   
@article{DBLP:journals/jocs/Silva-PalaciosF18,
 author  = {Daniel Silva{-}Palacios and
        C{\`{e}}sar Ferri and
        Mar{\'{\i}}a Jos{\'{e}} Ram{\'{\i}}rez{-}Quintana},
 title   = {Probabilistic class hierarchies for multiclass classification},
 journal  = {J. Comput. Sci.},
 volume  = {26},
 pages   = {254--263},
 year   = {2018},
 url    = {https://doi.org/10.1016/j.jocs.2018.01.006},
 doi    = {10.1016/j.jocs.2018.01.006},
 timestamp = {Tue, 25 Feb 2020 00:00:00 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/jocs/Silva-PalaciosF18.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

Downloads: 0