Italiensk sprogbrug. Et referenceværk for danske specialister i italiensk sprog. Skytte, G., Jensen, B. L., & Korzen, I. Ny forskning i grammatik, October, 1993.
Italiensk sprogbrug. Et referenceværk for danske specialister i italiensk sprog [link]Paper  doi  bibtex   
@article{skytte_italiensk_1993,
	title = {Italiensk sprogbrug. {Et} referenceværk for danske specialister i italiensk sprog},
	volume = {1},
	copyright = {Ophavsret (c) 2016 Ny forskning i grammatik},
	issn = {2446-1709},
	url = {https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/24082},
	doi = {10.7146/nfg.v1i1.24082},
	language = {da},
	number = {1},
	urldate = {2018-11-24},
	journal = {Ny forskning i grammatik},
	author = {Skytte, Gunver and Jensen, Bente Lihn and Korzen, Iørn},
	month = oct,
	year = {1993},
}

Downloads: 0