Reduktsiya dannykh dlya zadachi o vershinnom pokrytii gipergrafa za lineynoye vremya s lineynoy pamyat'yu [Data Reduction for the Vertex Cover Problem in Hypergraphs in linear time and space]. Smirnov, P. V. In Goncharov, S. S., Batyaev, E. A., & Kaushan, K. A., editors, Materialy 56-y Mezhdunarodnoy nauchnoy studencheskoy konferentsii, Matematika (Proceedings of the 56th International Scientific Student Conference, Mathematics), pages 210, Novosibirsk, April 22–27, 2018. Novosibirsk State University.
Reduktsiya dannykh dlya zadachi o vershinnom pokrytii gipergrafa za lineynoye vremya s lineynoy pamyat'yu [Data Reduction for the Vertex Cover Problem in Hypergraphs in linear time and space] [pdf]Paper  bibtex   

Downloads: 0